DE COÖPERATIEVE MEDIATORS

De coöperatieve mediators werken vanuit vreedzame uitgangspunten zoals die te vinden zijn in het herstelrecht.

Ons specialisme is mediation bij slopende en slepende conflicten. Coöperatieve mediations kunnen ook starten na of tijdens lopende procedures en/of als er aangifte is gedaan.

De Mediation Coöperatie heeft veel ervaring met groepsmediations en opdrachten waarin nauw wordt samengewerkt met de opdrachtgever. Een opdrachtgever hoeft niet altijd partij te zijn bij de mediation. Gemeenten vonden de weg naar de coöperatie, om een einde te maken aan slepende, publiek geldverslindende conflicten met burgers.

Bestuurders van de coöperatie zijn inzetbaar bij het afhandelen van zowel interne klachten als bezwaar- en beroepsprocedures bij bestuursorganen. Het afsluiten van raamcontracten is mogelijk.

De leden van De Mediation Coöperatie

Janny Dierx

Janny Dierx

Mevrouw mr. Janny Dierx MNM MANM is mediator en medegrondlegger van de inzet van mediation in strafzaken en mediation in klokkenluiderszaken in Nederland.

Janny Dierx en DMC bestuurder Michaëla Kaaij werden in 2019 en 2020 beiden door het Huis voor Klokkenluiders gevraagd ten behoeve van interim advies. Deze ervaring gebruiken zij nu bij mediations in klokkenluiderskwesties, met als doel dat klokkenluider én organisatie binnen aanvaardbare termijn tot duurzame oplossingen komen.

Janny is sinds 2013 lid van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en redactielid bij Tijdschrift voor Herstelrecht.

Als auteur heeft zij vele artikelen op haar naam staan over mediation en schreef het gezaghebbende boek Mediation in Strafzaken.

Janny doceert aan het Studiecentrum Rechtspleging SSR, Caleidoscoop Opleidingstrajecten, The Lime Tree en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Jent Bijlsma

De heer drs. Jent Bijlsma coach, mediator en trainer/docent.

Hij is gespecialiseerd in complexe conflicten in arbeids-, familie- en strafzaken. Daarnaast wordt hij veelvuldig gevraagd bij vastzittende conflicten met bestuursrechtelijke aspecten.

Jent doceert bij Caleidoscoop Opleidingstrajecten en The Lime Tree
Hij is oud-voorzitter van de Vereniging Mediators Openbaar Bestuur.

Jent Bijlsma
Michaela Kaaij

Michaela Kaaij

Mevrouw mr. Michaëla Kaaij is advocaat, mediator, coach en vertrouwenspersoon.

Als advocaat-mediator is zij gespecialiseerd in familierecht, psychiatrisch patiëntenrecht en tuchtrecht. Michaëla werkt ook als mediator in straf-en herstelzaken en in klokkenluiderszaken.

Als coach zet Michaëla zich in voor juridische professionals. Als vertrouwenspersoon is Michaëla lid van het Team Vertrouwenspersonen van de Nederlandse Orde van Advocaten, genaamd LawCare.

Michaëla is lid van De Mediation Coöperatie U.A. en voorzitter afdelingsbestuur Humanitas afdeling Nijmegen en omstreken.