DE COÖPERATIEVE MEDIATORS

De coöperatieve mediators werken vanuit vreedzame uitgangspunten zoals die te vinden zijn in het herstelrecht (restorative justice). Dat betekent dat wij altijd op pad gaan met als doel dat de situatie vreedzamer en veiliger wordt.

Ons specialisme is mediation bij slopende en slepende conflicten. Soms zijn conflicten het allebei. Coöperatieve mediations geven partijen vaak lucht: ze kunnen ook aangevraagd worden als er al procedures zijn gestart en/of als er aangifte is gedaan. De mediators van de coöperatie stonden aan de wieg van het introduceren van herstelrecht (restorative justice) in het Nederlandse strafrecht. Inmiddels brengt De Mediation Coöperatie de uitgangspunten van herstelrecht mee in alle pittige conflicten en multi-party of groepsmediations. Een opdrachtgever hoeft niet altijd partij te zijn bij de mediation, maar vaak helpt dat wel: ook als het conflict vooral over burgers onderling lijkt te gaan. Steeds meer gemeenten vinden de weg naar de coöperatie, om een einde te maken aan publiek geld verslindende conflicten met burgers. De Mediation Coöperatie ontwikkelde hiervoor het concept van de L- en XL-mediation®.

Bestuurders van de coöperatie zijn inzetbaar bij het afhandelen van zowel interne klachten als bezwaar- en beroepsprocedures bij bestuursorganen. Het afsluiten van raamcontracten is mogelijk.

De leden van De Mediation Coöperatie

Janny Dierx

Janny Dierx

mr. Janny Dierx MNM MANM is mediator en medegrondlegger van de inzet van mediation in strafzaken in Nederland.

Zij leerde het mediationvak pas echt in Zuid-Amerika, waar ze in Buenos Aires de tweejarige Master in Advanced Negotiation and Mediation afrondde. De vele – en anderssoortige – manieren waarop in Latijns-Amerika mediation en herstelrecht worden toegepast, zijn een dagelijkse bron van inspiratie.

Janny is een mediator met een mening: als het nodig is om tot oplossingen te komen, zal zij niet schromen om die kenbaar te maken. Zo ontwikkelde ze een onorthodoxe aanpak in zaken met ‘huiselijk’ geweld. Dit kan volgens haar beter een schadelijke traditionele praktijk worden genoemd: dat is zowel verhelderend voor degene die de klappen uitdeelt als voor degene die ze incasseert.

In Nederland is Janny een van de weinige mediators die gespecialiseerd zijn in klokkenluiderszaken. Zij werkt daartoe regelmatig samen met prof. Rob van Eijbergen, hoogleraar integriteit aan de VU. 

Janny is sinds 2013 lid van de Commissie van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en beschikt mede daardoor over brede kennis over (letsel)schadevergoeding en schadeverhaal. Ze is een ervaren voorzitter van hoorzittingen.

Als redactielid bij het Tijdschrift voor Herstelrecht beschikt Janny over een uitgebreid netwerk in de wetenschap en actuele kennis over herstelrecht. Tevens loopt Janny voorop in het publiceren over haar praktijk en de door haar toegepaste en ontwikkelde methodieken, niet alleen in het Tijdschrift voor Herstelrecht, maar ook in Mediation Nederland, het Nederlands Juristenblad en op vele andere plekken.

Als auteur schreef zij het gezaghebbende handboek ‘Mediation in Strafzaken’, uitgegeven door de Sdu. Samen met Jent Bijlsma verzorgde zij het hoofdstuk over mediation in strafzaken in het ‘Handboek Mediation’ van de Sdu.

Janny doceert herstelrecht aan het Studiecentrum Rechtspleging SSR voor leden van de rechterlijke macht en Openbaar Ministerie. Aan de Radboud Universiteit Nijmegen is Janny docent voor het mastervak mediation van de rechtenfaculteit. 

Samen met Jent Bijlsma verzorgt Janny op verzoek de specialisatie Mediation in strafzaken, Mediation met diep geëscaleerd conflictgedrag en Toepassing XL-Mediations®  

 

Jent Bijlsma

drs. Jent Bijlsma is coach, mediator en trainer/docent.

Jent Bijlsma is niet zomaar een mediator, coach en trainer.

Hij zegt wat hij denkt en hij doet wat hij zegt. Nieuwsgierig naar waar mensen menen hun gelijk vandaan te halen. Wijs geworden in de boeken en vooral in het vak zelf, is zijn aanpak onconventioneel. Ogenschijnlijk intuïtief, maar in wezen puttend uit (mensen)kennis.

Recht voor zijn raap. Liefdevolle maar scherpe tong en een analytische messcherpe pen. Eerlijk en confronterend.

Met humor en gevoel. Niet voor niets heet zijn eigen bedrijf ‘Trickster’: de mythologische figuur die door soms komische ontregeling zorgt voor doorbraak en verandering. Die beweging kan brengen in ‘onmogelijke’ conflicten. Ruzies die vastliggen door standpunten die in beton lijken te zijn gegoten. Daarbij gaat Jent geen discussie uit de weg en wordt de mediation wel eens een liefdevolle, maar pijnlijke confrontatie met eigen onvermogens.

Jent zorgt zo voor opwinding. Voor nieuwe energie en gezichtspunten. Door zichzelf te zijn en door partijen zichzelf opnieuw en met andere ogen te laten zien.

Hij heeft jarenlang als ambtenaar gewerkt en was tien jaar lang voorzitter van de Vereniging van Mediators voor het Openbaar Bestuur. In zaken van de overheid ligt dus mede zijn natuurlijke expertise.

En verder moet je hem vooral bellen als partijen wel een oplossing willen maar het niet meer samen lijken te kunnen. Jent zal de bevalling inleiden, op gang brengen en begeleiden. Als partijen dat willen uiteraard, want eigen verantwoordelijkheid en zelfbeschikking staan voorop.

Samen met Janny Dierx verzorgt Jent Bijlsma op verzoek de specialisatie opleiding Mediation in strafzaken, Mediation met diep geëscaleerd conflictgedrag en Toepassing XL-Mediations®.

 

Jent Bijlsma
Michaela Kaaij

Michaela Kaaij

 

mr. Michaëla Kaaij is advocaat, mediator, coach en vertrouwenspersoon.

Michaëla’s kennis van het familierecht, psychiatrisch patiëntenrecht en tuchtrecht stoelt op vele jaren ervaring in de advocatuur. Ze is vasthoudend,  loopt niet weg voor complexe situaties en schrikt ook niet snel van wat anderen ‘raar gedrag’ noemen. Michaëla is wel wat gewend en vindt dat mensen die door de maatschappij als afwijkend worden bestempeld er ook mogen zijn. Daar zet ze zich op vele manieren voor in.

Als advocaat procedeert Michaëla als dat nodig is. Maar altijd onderzoekt ze of het mogelijk is dat partijen er via mediation en dus zonder kostbare en tijdrovende gerechtelijke procedures uitkomen. Zowel als mediator en als advocaat blijft Michaëla onverstoorbaar op koers richting een zo goed mogelijk resultaat.

Michaëla treed ook op als mediator in strafzaken, als herstelbemiddelaar en in klokkenluiderszaken. 

Als coach zet Michaëla zich in voor juridische professionals. Ook voor professionals over wie wordt geklaagd, staat ze klaar. Haar scherpe juridische verstand en dito oog voor de menselijke maat komen dan goed van pas.

Michaëla is vertrouwenspersoon bij verschillende organisaties en lid van het Team Vertrouwenspersonen van de Nederlandse Orde van Advocaten, LawCare.

Naast haar bestuurslidmaatschap van De Mediation Coöperatie U.A. is zij voorzitter van het afdelingsbestuur van Humanitas, afdeling Nijmegen en omstreken.