DE MEDIATION COÖPERATIE

Mediators met meedogenloze compassie

De Mediation Coöperatie draagt bij aan het oplossen van complexe conflicten, zoals:

Mediation bij integriteitskwesties en klokkenluiden.

De mogelijke misstand benaderen wij met oog voor de belangen van de organisatie en van de melder/werknemer daarbij worden onderlinge relaties scherp in het oog gehouden.

Tot buurtconflicten uitgegroeide burenruzies.

Na een conflictanalyse wordt in samenspraak met professionals en bewoners vormgegeven aan de mediation.

Mediation bij schadelijke traditionele praktijken (STP) zoals vormen van huiselijk geweld, verminking en onderdrukking voortkomend uit traditie (in de volksmond ook wel eerwraak genoemd).

Opvattingen over seksualiteit en genderspecifieke rolverdeling spelen een rol waarbij herstel door mediation te verkiezen is boven een louter juridische aanpak.

Mediation bij fraudezaken.

De aanpak van de fraude koppelen wij zo mogelijk aan het voorkomen van slepende en slopende juridische procedures.

Mediation bij financieel misbruik van kwetsbaren in de samenleving.

Het stoppen van het misbruik en het herstellen van de schade staan voorop.

Uit de hand gelopen conflicten/misdragingen op sociale media.

Ook hier is het belangrijk dat het stopt en dat de schade wordt hersteld.

Mediation en bemiddeling bij bestuurlijke conflicten en bij conflicten in de directiekamer.

Ook bestuurders van ondernemingen en bij de overheid helpen we om interne onenigheid en vastgelopen conflictsituaties uit de wereld te helpen.

Opdrachtgevers:

Particulieren, ondernemingen, overheidsinstanties, politie, rechtbanken, onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, het Openbaar Ministerie en verzekeraars.

De Mediation Coöperatie heeft een uitgebreid netwerk aan deskundigen, zoals psychologen, bedrijfsartsen, wetenschappers, traumadeskundigen en advocaten.