DE MEDIATION COÖPERATIE

Mediators met meedogenloze compassie

De mediators van De Mediation Coöperatie weten snel tot de kern door te dringen

De traditionele invulling van het vak van mediator als neutrale onpartijdige derde is aan ons niet besteed

Wij zijn niet ‘waardevrij’. Als wij optreden in oververhitte of verbitterde conflicten, hebben wij ons eigen morele kompas hard nodig. We spreken partijen zonodig aan op gedrag dat niet helpt om tot een oplossing te komen. Conflicten waar veel passie in zit, worden met evenzoveel passie bemiddeld. Vandaar dat partijen ons wel meedogenloos noemen. Wij doen ons werk inderdaad grondig, maar altijd met compassie voor alle betrokkenen. In pittige conflicten werken we altijd in comediation.

Integriteitskwesties, misstanden en klokkenluiders

Steeds meer organisaties kiezen voor voortvarende meldingsmediations, zodat slepende onderzoeksprocedures niet nodig zijn. We beschikken over een uitgebreid netwerk aan deskundigen die zowel de melder als de organisatie bij kunnen staan.

Mediation bij schadelijke traditionele praktijken (STP). Dit zijn vormen van ‘huiselijk’ geweld, verminking, verstoting en onderdrukking voortkomend uit traditie (in de volksmond ook wel eerwraak genoemd)

In de loop der jaren ontwikkelden wij effectieve interventies bij schadelijk gedrag en vormen van geweld die door een deel van de deelnemende partijen wordt gedoogd, vaak met een beroep op cultuur en eeuwenoude tradities. In onze praktijk wordt alles op alles gezet om de overdracht van geweldadig gedrag en de rechtvaardiging daarvan van generatie op generatie te doorbreken en eigentijdse oplossingen te vinden.

Mediation bij fraude

Banken, hulpverleners, gemeenten, politie en Openbaar Ministerie worstelen vaak met de aanpak. Aangifte wordt vaak niet gedaan en als dat wel gebeurt lost dat de zaak niet altijd op. Preventieve mediation kan worden ingezet om het financieel misbruik te stoppen en het geld terug te krijgen bij de eigenaar.

L- en XL-Mediation® 

Voor conflicten met 10, 20, 30 betrokkenen of meer ontwikkelden wij het concept van de L- en XL-mediation. Naast het grote aantal betrokkenen, worden deze mediations gekenmerkt door het ontbreken van een kader waarbinnen kan worden bemiddeld. Daar moet dus aan worden gewerkt. In deze mediations treden gemeenten en andere professionals, zoals woningbouwcorporaties en wijkwelzijnsorganisaties regelmatig zelf ook aan als partij. L- en XL-mediation® zijn door De Mediation Coöperatie geregistreerde merknamen in de Benelux en worden door ons zowel in binnen- als buitenland uitgevoerd.

Uit de hand gelopen conflicten/misdragingen op sociale media

Een ware gesel van onze tijd. Ook hier is preventieve mediation vaak een effectievere interventie dan wachten op het opbouwen van een strafrechtelijk en/of civiel dossier. Niet alleen de politie maar ook scholen en particulieren die last hebben van deze vorm van overlast kunnen bij ons terecht.

Mediation en bemiddeling bij bestuurlijke conflicten en bij conflicten in de directiekamer

Ook bestuurders bij de overheid en andere leidinggevenden helpen we om interne onenigheid en vastgelopen conflictsituaties uit de wereld te helpen. Regelmatig blijkt dat eerst nodig voordat conflicten lager in de organisatie aangepakt kunnen worden.

Opdrachtgevers:

Particulieren, ondernemingen, banken, gemeenten en andere overheidsinstanties, politie, rechtbanken, onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties, het Openbaar Ministerie en verzekeraars.

De Mediation Coöperatie heeft een uitgebreid netwerk aan deskundigen, zoals psychologen, bedrijfsartsen, wetenschappers, traumadeskundigen en advocaten.