Nieuws

De Coöperatieve Mediators werkten de afgelopen jaren aan vele projecten en publicaties.

Meldingsmediation met klokkenluiders, Nederlands Juristenblad 2021.

Schadeherstelrecht, Verkeersrecht 2019.

Mocht u meer willen weten of lezen over bijvoorbeeld het Utrechts Mediation Model, de pilot mediation in de politiefase, de Vreedzame Wijkaanpak, vormgeven aan beleid op het terrein van effectief Veilige Publieke Taak, inzet van mediation bij het toepassen van artikel 151d Gemeentewet of over onze advisering als u betrokken bent bij een tuchtzaak: neem gerust contact met ons op.